Blog,  Guider,  Inspiration

Undgå at købe kopivarer online

Det er højst sandsynligt de færreste, der ikke kan lide en god besparelse. De fleste forbrugere er vilde med besparelser, og det ses især, når butikkerne holder udsalg. Der er selvfølgelig god grund til at undersøge markedet for, om der er mulighed for at lave en god besparelse, inden man går ud og bruger en masse penge på en forbrugsvare, som kunne være erhvervet billigere. Dog er det vigtigt, at man ikke lader sig snyde af gode besparelser, og derved kommer til at købe en kopivare, det kan nemlig resultere i, at pengene er tabt i stedet for sparet. 

Pas på når du handler online

Vi danskere elskere at shoppe online. Det er nemt og bekvemmeligt, og oftest er det muligt at finde gode besparelser online, som man ikke kan få i butikkerne. Der har i mange år været tale om, at onlinehandlen risikerer at udkonkurrere de fysiske butikker, og det skyldes især, at de fysiske butikker ikke kan konkurrere med de priser, som onlinebutikkerne sælger deres varer til.

Selvom der er mange fordele ved at handle online, så kan der også være ulemper forbundet hertil. Det kan især være svært at vurdere ægtheden af en vare online, hvis varen på billedet ser ud ligesom den ægte vare. Desværre foregår meget af handlen med kopivarer i Danmark online, og det er især i sådanne situationer, at man ikke skal lade sig narre af muligheden for en god besparelse. Hvis besparelsen er for god til at være sand, så skyldes det højst sandsynligt, at varen er en kopi.

I Danmark er det ikke lovligt at sælge kopivarer. Køber man derfor en vare online, som viser sig at være en kopivare, så risikerer man, at varen bliver konfiskeret i tolden, og derved er pengene tabt og altså ikke sparet. Det er derfor værd at tjekke op på, om varen har en varemærkeregistrering,  så du er sikker på, at din vare ikke er en ulovlig kopi.

Kommentarer lukket til Undgå at købe kopivarer online